OGAD’ın en büyük hayali otizmli çocuklar için, olağan gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görebilecekleri bir okul açmak; ileride de bunu bir yaşam köyüne dönüştürmektir.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) tarafından hazırlanan “Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014” verilerine gore Türkiye’de 1.142.568 otizmli birey bulunmakta ve bunların 352.000’i 18 yaşının altındadır. Kaynaştırma eğitimi alan otizmli öğrenci sayısı 2219, özel eğitim sınıflarındaki otizmli öğrenci sayısı 2521’dir. Bu rakamlar maalesef 18 yaşın altındaki bireylerin sadece %1.35’inin eğitim aldığını göstermektedir. Eğitim alanındaki boşluğu bir parça doldurmak amacıyla OGAD bir Aile Danışma ve Eğitim Merkezi kurmaya karar verdi. Bu merkezde hem aileler çocuklarının gelişimi için uzmanlardan öneriler ve eğitimler alabilecek hem de otizmli çocuklar ve doğal gelişim gösteren kardeşlerinin ve akranlarının kaynaştırma yöntemiyle bir arada çeşitli atölyelere katılarak gelişim sağlayacakları bir ortam yaratılacaktır. ABD’de yapılan son araştırmaya göre (CDC-The Centers for Disease Control and Prevention) her 68 çocuktan birine otizm teşhisi konuyor. Geçmişe göre bu oranlar yükseliş eğiliminde. Otizmin kanıtlanmış tek tedavi yöntemi yoğun eğitimdir. En etkili yöntem ise Uygulamalı Davranış Analizi – Applied Behavioral Analysis (ABA). Bu yöntemi bulan Ivar Lovaas tarafından 1987 yılında yapılan bir araştırma sonucunda, haftada 40 saat (ayda 160 saat) ABA yöntemiyle eğitim alan çocukların birinci sınıfı normal gelişim gösteren akranlarıyla tamamlayacak seviyeye gelebildikleri görüldü. Bu eğitimi almayan çocukların hiçbiri gelişimlerinde bu seviyeye gelemediler. Otizmle başetmek için çocuklarımızın erken yaştan itibaren ve yoğun eğitim almaları çok önemlidir.

Hakkımızda

  • OGAD otizmli ve YGB-Yaygın Gelişim Bozuklukları olan çocukları  ve  ailelerini eğiterek ve koçluk yaparak desteklemeyi ve otizmle baş edebilmek için güçlendirmeyi hedefleyen bir dernektir.
  • Amaçlarımız: Otizm ve YGB konusunda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektör ve devlet kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla işbirliği yaparak otizmi tanıtıcı, aileleri, eğitimcileri ve kamuoyunu bilinçlendirici toplantı, seminer, panel, kurs, konferans, sempozyum vb. etkinlikleri düzenlemek, sosyal medyada tanıtım yapmak, sürekli ve süreksiz kitap, dergi, broşür, el ilanı, afiş bastırmak ve yayınlamak, film ve belgesel hazırlatmak ve yayınlamak…