Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) 2013 yılında otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukları ve ailelerini güçlendirmek ve toplumu otizm konusunda bilinçlendirmek amacıyla kuruldu. 

 

Amaçlarımız:

• Otizm spektrum bozukluğu konusunda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektör ve devlet kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla işbirliği yaparak otizmi tanıtıcı, aileleri, eğitimcileri ve kamuoyunu bilinçlendirici toplantı, seminer, panel, kurs, konferans, sempozyum vb. etkinlikleri düzenlemek, sosyal medyada tanıtım yapmak, sürekli ve süreksiz kitap, dergi, broşür, el ilanı, afiş bastırmak ve yayınlamak, film ve belgesel hazırlatmak ve yayınlamak.

• Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ve ailelerinin çağdaş toplum koşullarında yaşamalarını sağlayacak gereksinimlerini karşılamak.

• Otizm spektrum bozukluğu konusu ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini ve yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak raporlar hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek.

• Otizmli çocukların bireysel özelliklerine uygun eğitim ve öğretimi erken yaşlarda almalarını temin ederek, mümkün olan çabuklukta topluma kazandırılmalarını sağlamak.

• Otizmli çocukların kaynaştırma programları doğrultusunda akranları olan normal çocuklarla birlikte eğitim almalarını sağlamak.

• Otizmli çocuklara eğitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezleriyle işbirliği yapmak.

• Otizmli çocukların geleceklerine ilişkin problemlerini çözmek, iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim görebilecekleri, kendi potansiyelleri içinde üretim yapabilecekleri, sanatla ilgili aktivitelerde ve spor faaliyetlerinde bulanabilecekleri, gerekirse devamlı kalabilecekleri okul, bakım yurdu ve/veya yaşam köyleri yaptırmak.