KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
Kaynaştırma eğitim, özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında birlikte devam ettiği resmi ve özel okullarda eğitimlerini sürdürmeleridir. Bu eğitim sürecinde hem özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklara hem de öğretmenlerine gerekli destek devlet tarafından verilmektedir. Özel eğitim öğrencilerinin hem eğitim ortamına hem de programlarına uyarlanmalarını sağlayacak destekler verilir.
Özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların tam zamanlı olarak normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte olabileceği gibi yarı zamanlı olarak da kaynaştırma eğitimi gerçekleşebilir.

Bu süreçte eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrulusunda Bireysel Eğitim Programı (BEP) oluşturulur. Programın hazırlanması amacıyla okulun içerisinde BEP geliştirme birimi kurulur. Bu kurulun içerisinde varsa gezerek özel eğitim yapan öğretmen, rehber öğretmen, eğitim programını oluşturan öğretmen, öğrencinin velisi, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, ve katılabilecek durumdaysa öğrenci bulunur.

Kaynaştırma sırasında öğrencilerin yetersizliğine uygun şekilde psikolojik, fiziksel ve sosyal düzenlemeler yapılır. Bunun yanında gerekli araç-gereçler, öğretim yöntemleri ve öğrenci başarısını değerlendirme formları kullanılır. Destek odaları açılır. Bir sınıfta en fazla iki kişi kaynaştırma eğitimi alır.

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI
Özel ve resmi eğitim kurumlarında sadece özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için kurulan ve fazla 4 öğrenciden oluşan özel sınıflardır. Bu öğrencilere sadece okur-yazarlık belgesi verilir.

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ
Normal ilköğretim programlarına devam edemeyecek olan otizmli öğrenciler için resmi ya da özel eğitim uygulama merkezleridir. Bu merkezlerde eğitim ve öğretim için bazı kıstaslar vardır.

1. Burada özel eğitim ihtiyaç duyan çocukların günlük bakım ve ihtiyaçları ile işlevsel olacak şekilde öğretim ve eğitim programıyla birlikte topluma entegre olmaları için Bakanlık tarafından hazırlanan özel eğitim programı oluşturulur. Bu program için BEP (Bireyselleşmiş Eğitim Programı) uygulanır.

2. Tuvalet eğitimini kazanamayan, ileri düzeyde problemli davranışlar sergileyen, grup içerisinde sosyalleşemeyen çocuklar birebir eğitim programına katılır, ancak grup eğitimine katılamazlar. Eğitim süresi ve haftalık ders program saatleri Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından oluşturulur.

3. 8. Senenin sonunda okulu bitiremeyen öğrencilere iki sene daha verilir.

4. Yılda iki defa her öğrenci için gelişim raporu hazırlanır. Bu yarıyıl ve yıl sonu karneleri ile birlikte öğrencinin velisine verilir. Bu rapor içinde öğrencinin bireyselleşmiş eğitim programı içerisindeki beceri ve bilgi düzeyi açıkça ortaya konur. Bu raporlar öğrencinin sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır.

ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZLERİ
İlkokul kademesini tamamlayan ancak ortaöğretim kademesini tamamlayamayacak düzeyde olan ve 23 yaşından gün almamış otizmli bireyler, özel eğitim iş uygulama merkezlerinde devam edebilirler. Burada bilgi ve beceri eğitimlerine devam etmekle birlikte ayrıca iş eğitimleri ve uygulamalarına katılabilirler.